logo
Englisch Deutsch
logo
Menu
Členská sekce
Login

Heslo

Vyhledat na www.castellum.cz pomocí Google

Naše projekty

Moravské náměstí: Josef II. čeká na svůj návrat

Horní část Moravského náměstí v Brně postrádá důstojnou dominantu. Bylo tomu tak vždy?

více>>

www.ohrozenepamatky.cz

Tisícileté dějiny českého státu jsou vepsány ve tváři této země pestrou mosaikou památek v počtu, pro který jinde jen těžko nacházíme srovnání. Kaplička, zapomenutá v polích, selské stavení, zahrada, park, pohodlný zámek nebo nedobytný hrad — ty všechny vyprávějí příběhy lidských rukou, které se jich dotýkaly, osudy, které by neměly a nesmí být zapomenuty. Už kvůli nám — kontinuita, návaznost na dílo předků činí náš život lidstvím.

více>>

Výstava »Svět víry a kultury na hranici«

Češi a Němci. Malá fara a tvrz při moravsko-rakouské hranici jako průsečík »malých« a »velikých« dějin, setkání příběhu místa s historií světa. Hledáme-li půdu, na které se staleté soužití lidí různých jazyků může jevit docela idylicky, pak je to právě zde, v jihomoravské Lubnici. Vždyť u jejího počátku stojí manželský pár — Siegfried a Bohuslava — jak symolické. Mají dnes příběhy zdejších obyvatel pro nás ještě nějakou hodnotu? Jak sem doléhal nacionalismus 19. a 20. století? Venkovský katolický kněz P. Jan Kružík vytvořil za dob první republiky ze starobylé lubnické fary místo podivuhodných setkání s významnými osobnostmi, cíl duchovních cest Josefa Váchala, Jakuba Demla, Jana Čepa, Otokara Březiny, Karla Čapka a jiných. A dále? 1938? 1945? 1948 zde?

více>>copy